Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Скорашњи чланци

 • Категорије

 • Архиве

 • Koнкурс

  Етнографски музеј у Београду расписује конкурс за доделу Награде Боривоје Дробњаковић за најбољи студентски завршни мастер рад из области етнологије и антропологије. Циљ доделе награде је стимулисање развоја науке и очувања културног наслеђа и афирмација младих етнолога и антрополога у Србији. Подношење предлога се врши искључиво електронским путем на адресу: nagradadrobnjakovic@etnografskimuzej.rs са назнаком ,,За Награду Боривоје Дробњаковић“, најкасније до 18. априла 2017. године.

  Радови који се доставе након овог рока неће бити узети у разматрање. Сви учесници ће бити писмено обавештени о резултату конкурса у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења конкурса.

  Награда се додељује за радове које су студенти одбранили у претходној календарској години на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за етнологију и антропологију.

  Одлуку о додели награде доноси Комисија коју именује Управни одбор. Комисију чине еминентни стручњаци из области етнологије и антропологије.

  Награда се састоји од плакете и новчаног износа, који за сваку годину утврђује Управни одбор Музеја.

  Услови конкурса за доделу награде 2017

  Правилник

  Претражите сајт

  ×