Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

ЗБИРКА НЕГАТИВА И ФОТОГРАФИЈА

Кустос Етнографског музеја Петар Ж. петровић током теренских истраживања, Овче поље, фотографисано 1936. године, ил.инв.бр.15669

Кустос Етнографског музеја Петар Ж. Петровић током теренских истраживања, Овче поље, фотографисано 1936. године, ил. инв. бр. 15669

Бројност и разноврсност старих негатива, дијаслајдова и фотографија чине ову збирку најзначајнијим илустративним фондом те врсте у Србији. Осим пејзажа, сакралне и профане архитектуре, начина одевања и обичаја који су бележени на простору насељеном српским становништвом, значајан део ове збирке чине и колор дијаслајдови снимљени почетком ХХ века на просторима Азије и Северне Америке. Велики број фотографија снимљен је крајем XIX и почетком ХХ века, а дело су чувених фотографа аматера Ђорђа Станојевића, Николе Зеге, Радивоја Симоновића, Петра Ж. Петровића и многих других кустоса и сарадника Музеја. Саставни део ове збирке су и легати Станоја Бојовића, фото агенције Путник, Владете Лимића и др.

 

Руковалац збирке:

Јелена Савић, виши кустос

jelena.savic@etnografskimuzej.rs

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×