Нови упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа

Датум одржавања
18. 03. 2022.
Подели
Знања, умећа и вештине израде ојица – украсне чипке на женској народној ношњи бошњачког становништва у југозападној Србији, уписанa су у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије.

Одлуком Националног комитета за нематеријално културно наслеђе од 18. марта 2022. године, у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије уписан је елемент знања, умећа и вештине израде ојица.

У складу са дефинисаном процедуром, Комисија за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, која је, као део националне мреже за нематеријално културно наслеђе, формирана у Етнографском музеју у Београду, размотрила је предлог овог елемента „живог наслеђа“ који је поднео Музеј „Рас“ Нови Пазар у сарадњи са Удружењем „Пазарски базар рукотворина“, Нови Пазар. Комисија је утврдила да достављени предлог елемента, који је стручно обрађен у Центру за нематеријално културно наслеђе, испуњава критеријуме неопходне за упис у Национални регистар и донела закључак да досије проследи Националном комитету на усвајање.

Знања, умећа и вештине израде ојица, елемент нематеријалног културног наслеђа из домена вештина у вези са традиционалним занатима, уписан је под бројем 55 у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду.

Подели
Иди на врх