Центар за нематеријално
културно наслеђе Србије

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, отворен је у Етнографском музеју у Београду 20. јуна 2012. године. Полазна основа активности Центра је Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа (2003), коју је Народна скупштина Републике Србије ратификовала у мају 2010. године.

Центар је задужен за прикупљање, документовање, истраживање и презентацију елемената нематеријалног културног наслеђа са територије Републике Србије. Посебно значајна активност Центра се односи на сарадњу са носиоцима наслеђа и локалним заједницама, а у циљу подизања свести о важности нематеријалног културног наслеђа, његовом препознавању, практиковању и преношењу на следеће генерације. У сврху ефикаснијег рада на очувању нематеријалног културног наслеђа, Центар предлаже и врши координацију програма и пројеката на националном, регионалном и међународном нивоу.
Доношењем Закона о музејској делатности (2021) делатност очувања регистрованих елемената нематеријалног културног наслеђа утврђена је као општи интерес. Овим законом је утврђено и да Центар за нематеријално културно наслеђе Србије обавља послове централне установе за очување нематеријалног културног наслеђа. С тим у вези, делатност Центра је проширена, те су му, поред послова вођења регистра нематеријалног културног наслеђа, поверени и послови учествовања у изради стратегије развоја установа заштите, старања о усклађивању међународних стручних стандарда у области музејске делатности, као и доношења стручних упутства за музеје у Републици Србији, у области очувања нематеријалног културног наслеђа.
Национална мрежа за очување нематеријалног културног наслеђа
Националну мрежу стручних тела и институција за очување нематеријалног културног наслеђа чине:
Национални Комитет за нематеријално културно наслеђе, стручно тело при Министарству културе и информисања,
Комисија за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, стручно тело при Етнографском музеју у Београду,
Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, централна установа за очување нематеријалног културног наслеђа при Етнографском музеју у Београду,
мрежа регионалних координатора за заштиту нематеријалног културног наслеђа.
О нематеријалном културном наслеђу (НКН): Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа Први број часописа Нематеријално културно наслеђе Србије Kaталог изложбе „Нематеријално културно наслеђе Србије“ Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије
Иди на врх