Центар за нематеријално
културно наслеђе Србије

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, отворен је у Етнографском музеју у Београду 20. јуна 2012. године. Полазна основа активности Центра је Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа (2003), коју је Народна скупштина Републике Србије ратификовала у мају 2010. године.

Центар је задужен за прикупљање, документовање, истраживање и презентацију елемената нематеријалног културног наслеђа са територије Републике Србије. Посебно је значајан сегмент рада Центра који се односи на сарадњу са носиоцима наслеђа и локалним заједницама, а у циљу подизања свести о важности нематеријалног културног наслеђа, његовом препознавању, практиковању и преношењу на следеће генерације. У сврху ефикаснијег рада на очувању нематеријалног културног наслеђа, Центар се бави и едукативним активностима, промовисањем елемената уписаних у Национални регистар, као и сарадњом са другим релевантним установама, удружењима, организацијама и појединцима на националном и међународном нивоу.
Национална мрежа за очување нематеријалног културног наслеђа
Једна је од најважнијих активности Центра за нематеријално културно наслеђе је вођење и чување Националног регистра нематеријалног културног наслеђа, као и целокупне документације о нематеријалном културном наслеђу у електронском, папирном, видео и аудио облику.

Регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије тренутно садржи 54 елементa уписанa на Листу елемената нематеријалног културног наслеђа, на основу одлука Националног комитетa за нематеријално културно наслеђе.

Националну мрежу стручних тела и институција за очување нематеријалног културног наслеђа чине:
Национални Комитет за нематеријално културно наслеђе,
Центар за нематеријално културно наслеђе Србије,
мрежа регионалних координатора за заштиту нематеријалног културног наслеђа и
Комисија за упис у Регистар нематеријалног културног наслеђа.

О нематеријалном културном наслеђу (НКН):
Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа Први број часописа Нематеријално културно наслеђе Србије Kaталог изложбе „Нематеријално културно наслеђе Србије“
Иди на врх