Документа Етнографског музеја

Општи акти
Статут Етнографског музеја у Београду
Преузми
Правилник о набавкама
Преузми
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодаваца Етнографског Музеја у Београду
Преузми
Информатор о раду
Информатор о раду
Преузми
Финансијски планови и извештаји
Финансијски план за 2023. годину
Преузми
Коначан кориговани финансијски план за 2022. годину
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010 у периоду 01.01.-31.12.2022. године
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0014 у периоду 01.01.-31.12.2022. године
Преузми
Кориговани финансијски план за 2022. годину
Преузми
Биланс стања на дан 31.12.2021
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010 у периоду од 01.01.2021 - 31.12.2021.год
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0014 у периоду од 01.01.2021 - 31.12.2021.год
Преузми
Финансијски план за 2022. годину
Преузми
Финансијски план за 2021. годину
Преузми
Биланс стања 1.1.2020. – 31.12.2020.
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010, 2020. година
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0014, 2020. година
Преузми
Финансијски план за 2020. годину - Дигитализација
Преузми
Финансијски план за 2019. годину
Преузми
Биланс стања 1.1.2018. – 31.12.2018.
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1.1.2018 – 31.12.2018.
Преузми
Иди на врх