Документа Етнографског музеја

Конкурс
Јавни конкурс за именоваање директора Етнографског музеја у Београду
Преузми
Општи акти
Статут Етнографског музеја у Београду
Преузми
Правилник о набавкама
Преузми
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодаваца Етнографског Музеја у Београду
Преузми
Информатор о раду
Информатор о раду
Преузми
Финансијски планови и извештаји
Кориговани финансијски план за 2023 годину извор 08
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023 годину извор 04
Преузми
Финансијски план за 2024. годину
Преузми
Кориговани Финансијски план за 2023. годину извор 04
Преузми
Кориговани Финансијски план за 2023. годину извор на апропријацији ЕК 511
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023. годину извор 04 и 05
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023. извор 01 програм 0010 унутар апропријације ек. 412
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023. извор 01 програм 1202, 0014
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023 извор 04
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023.годину
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023.годину извор 04 од 26.06.2023. године
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023. годину на извору 01
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023. годину извор 04
Преузми
Финансијски план Етнографског музеја за 2023. годину за остале изворе финансирања
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0014 у периоду 01.01-31.12.2022. године
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010 у периоду 01.01-31.12.2022. године
Преузми
Биланс стања за 2022. годину
Преузми
Финансијски план за 2023. годину
Преузми
Кориговани финансијски план за 2023. годину
Преузми
Коначан кориговани финансијски план за 2022. годину
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010 у периоду 01.01.-31.12.2022. године
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0014 у периоду 01.01.-31.12.2022. године
Преузми
Кориговани финансијски план за 2022. годину
Преузми
Биланс стања на дан 31.12.2021
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010 у периоду од 01.01.2021 - 31.12.2021.год
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0014 у периоду од 01.01.2021 - 31.12.2021.год
Преузми
Финансијски план за 2022. годину
Преузми
Финансијски план за 2021. годину
Преузми
Биланс стања 1.1.2020. – 31.12.2020.
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010, 2020. година
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0014, 2020. година
Преузми
Финансијски план за 2020. годину - Дигитализација
Преузми
Финансијски план за 2019. годину
Преузми
Биланс стања 1.1.2018. – 31.12.2018.
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1.1.2018 – 31.12.2018.
Преузми
Извршење буџета Републике Србије
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010
Преузми
Биланс стања 1.1.2023. - 31.12.2023.
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010, 2023. година
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0014, 2023. година
Преузми
Финансијски план за остале изворе за 2024. годину
Преузми
Иди на врх