Документа Етнографског музеја

Статут Етнографског музеја у Београду
Преузми
Информатор о раду
Преузми
Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке
Преузми
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодаваца Етнографског Музеја у Београду
Преузми
Финансијски план за 2021. годину
Преузми
Биланс стања 1.1.2020. – 31.12.2020.
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0010, 2020. година
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1202-0014, 2020. година
Преузми
Финансијски план за 2020. годину - Дигитализација
Преузми
Финансијски план за 2019. годину
Преузми
Биланс стања 1.1.2018. – 31.12.2018.
Преузми
Извештај о извршењу буџета 1.1.2018 – 31.12.2018.
Преузми
Иди на врх