Збирке предмета из XVIII, XIX и XX века

У музеју се чувају збирке предмета из XVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува више од 120.000 музеалија међу којима је више од 52.000 етнографских предмета.
Иди на врх