Народне ношње централне Србије

Период
XIX и XX век
Број предмета
6540
Основни фонд Збирке Народних ношњи Србије чини колекција српске народне ношње с почетка 19. века, прикупљена поводом оснивања Сербсконародног музеума 1844. године.
Развојни пут од колекције ретких вредности из националне историје до једне од најбројнијих музејских збирки обликовале су и сачувале генерације стручњака у области етнолошке музеологије. Збирка је током 20. века систематизована према основној функцији одевних елемената и према културно-географским регионима и представља прворазредну научну грађу за истраживање културе одевања и свакодневног, социјалног и духовног живота Срба и других етничких група у 19. и првој половини 20. века.

Као њен интегрални део, народне ношње Косова и Метохије и народне ношње Војводине издвојене су у засебне збирке.

Данас се стручни рад на овој музејској збирци усмерава и према изазовима, потребама и проблемима савремене културе, друштва и појединца. Колекција новијих одевних елемената из периода након Другог светског рата сведочи о интензивној идустријализацији и урбанизацији Србије, процесима који су знантно утицали на промену слике српског друштва.

Збирка „Народне ношње централне Србије“ садржи 6 540 предмета.

За збирку су задужене Вјера Медић, музејски саветник, коју можете контактирати путем мејлa: vjera.medic@etnografskimuzej.rs и
др Татјана Микулић, музејски саветник коју можете контактирати путем мејла: tatjana.mikulic@etnografskimuzej.rs

Назад на листу

Зубун

Инв. бр. 5252
Део свечане женске ношње 19. века. Израђен од белог сукна и украшен везом, кићанкама и апликацијама претежно црвене боје у облику стилизованих цветних мотива.

Равна, Књажевац, Тимок, источна Србија
1820. година

Прегача - искутача

Инв. бр. 9346
Женска прегача равног типa, откана од вуне бојене природним бојилима и додатно украшена везом разнобојном вуном и срмом.
За Етнографски музеј набавио Сима Тројановић, 1902. године


Каменица, Ниш, Србија
19. век, прва половина

Зубун - јелек

Инв. бр. 8564
Део комплета мушке беле сукнене ношње, састављеног од вишеслојних горњих делова (џамадан, џубе, дреја, опанџак), уских чакшира бревенека и дубоке шубаре барле.

Рсовци, Пирот, источна Србија
почетак 20. века

Капа - преметач

Инв. бр. 37577
Свечано оглавље млађих жена - црвена капа, обликована од вуненог платна са утканим разнобојним пругама и дугачким густим ресама на потиљку.

Модра Стена, Бабушница, југоисточна Србија
крај 19. и почетак 20. века

Оглавље - кумош и конђа

Инв. бр. 26494
Делови „мале ћуле“, састављене од дрвеног обруча и сомотске траке, обликоване као подлога за дугачку белу мараму. Тип оглавља Српкиња у областима Браничево, Звижд и Подунавље, до Првог светског рата.

Звижд, Браничево, североисточна Србија
19. век

Прслук - Јечерма

Инв. бр. 2443
Свечани мушки прслук од смеђе кадифе (сомота) са усправним оковратником. По грудима су извезенешаре од жуте срме (метална нит).

Љубовија,Мачва, западна Србија
1870. године

Рукавице

Инв. бр. 37586
Старији тип мушких рукавица са пет прстију које су се носиле до средине 20. века. По обичају, требало би да их има сваки мушкарац када сече бадњак (6. јануара, пред Божић).

Сјеница, рашка област, југозападна Србија
20. век

Чарапе

Инв. бр. 40468
Исплетене двоструком пређом од домаће вуне, претежно плаве и црне боје. Украшене су хоризонталним пругама и везом крупнијег цветног мотива.

Кнић, Шумадија, централна Србија
20. век, прва половина

Шајкача

Инв. бр. 45794
Капа од маслинастозелене вуне, постављена памучним платном. Шајкаче су почеле да се носе у 19. веку првобитно као војничка капа. После српско-турског рата (1876‒1878) прихваћене су као део народне ношње, нарочито након ослободилачких ратова (1912‒ 1918).

Сопот, Шумадија, централна Србија
20. век

Кабаница - јапунџа

Инв. бр. 27392
Сукнена кабаница украшена црвеним и црним вуненим гајтанима, на грудима се закопчавала кожним каишем и металном копчом. Носила се као огртач преко одела, а користила се и за огртање младе на венчању. Изложени примерак израђен је после првог светског рата.

Штаваљ, златиборски округ, централна Србија
20. век, прва половина
Иди на врх