Јавне набавке
Етнографског музеја

Година:
Набавка услуга обезбеђења
Година
2021
Рок
23.04.2021. до 11ч
Измене и допуне плана јавних набавки
Година
2021
Рок
Документација
Измењен план
План јавних набавки за 2021. годину
Година
2021
Рок
-
Документација
План
Замена инсталација и осветљења у изложбеном простору
Година
2019
Рок
29.11.2019. до 15ч
Услуге осигурања запослених у Етнографском музеју у Београду
Година
2019
Рок
15.11.2019. до 10ч
Учитај још
Иди на врх