Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Јавне Набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

Конкурсна документација за Јавну набавку – Радови на санирању уличне фасаде

Рок за достављање понуда је 07.09.2020. до 10ч

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Питање и одговор 1

Kонкурсна документација – Измена бр. 1

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Конкурсна документација за Јавну набавку – Набавка електричне енергије

Рок за достављање понуда је 06.04.2020. до 11ч

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора 

Oбавештење о закљученом уговору


Конкурсна документација за Јавну набавку – Услуге обезбеђења

Рок за достављање понуда је 08.05.2020. до 10ч

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Конкурсна документација за Јавну набавку – Услуге чишћења

Рок за достављање понуда је 30.04.2020. до 11ч

Позив за подношење понуда

Конкурсна документације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

Конкурсна документација за јавну набавку 1.1.2/2019 – набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе унапређења информационог система

Рок за достављање понуда је 29.11.2019. до 12ч

Позив за подношење понуде

Kонурсна документација

Измена бр.1 Конкурсна докумемнтација

Oбавештење комисије

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговоруП2

Oбавештење о закљученом уговору П3


Конкурсна документација за јавну набавку 1.3.1/2019 – Замена инсталација и осветљења у изложбеном простору

Рок за достављање понуда је 29.11.2019. до 15ч

Kонкурсна документација

Графички део

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Конкурсна документација за јавну набавку 1.2.3/2019 – Услуге осигурања запослених у Етнографском музеју у Београду
Рок за достављање понуда је 15.11.2019. до 10ч
Kонкурсна документација
Позив за подношење понуде
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација за јавну набавку 1.2.1/2019 – Услуге физичког обезбеђења

Позив за подношење понуде

Kонурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Конкурсна документација за јавну набавку 1.2.1/2019 – Услуге физичког обезбеђења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 17.06.2019. до 12ч

Измена бр 1 – Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор бр 1

Рок за достављање понуда је 19.06.2019. до 12ч

Питање и одговор бр 2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Конкурсна документација за јавну набавку 1.2.2/2019 – Услуге чишћења

Позив за подношење понуде

Kонкурсна документација

Рок за достављање понуда је 25.03.2019. до 14.00 ч

Питање и одговор за Јавну набавку – Услуге чишћења

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору 


Конкурсна документација за јавну набавку 1.1.1/2019 – Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 01.04.2019. до 10.00 ч

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Конкурсна документација за јавну набавку број 1.2.2/2018 –  Физичко техничко обезбеђење.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 5. 7. 2018. до 10.00 h. 

 

Конкурсна документација за јавну набавку број 1.1.2/2018 – добра – Набавка моторног возила.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда: 31.05.2018. до 12.00 h.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуге чишћења – одржавања хигијене.

Kонкурсна документација

Позив за подношење понуде

Рок за подношење понуда је 29. 03. 2018. године до 10.00 часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка електричне енергије.

Kонкурсна документација 19032018

Позив за подношење понуде 19032018

Рок за подношење понуда је 28. 03. 2018. године до 10.00 часова.

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – физичко-техничко обезбеђење.

Позив за подношење понуде 05012018

Конкурсна документација

Рок за подношење понуда је 15.01.2018. године до 10.00 часова.

 

Питање и одговор бр 1

Измена бр 1 Конкурсне документације

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Нови рок за подношење понуда је 17.01.2018. године до 15.00 часова.

 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка услуга осигурања запослених у Етнографском музеју у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Рок за достављање понуда је до 01. 12. 2017. до 12,оо часова.

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка добара фиксни и покретни полични регали и метални ормани.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је до 11. 9. 2017. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуга штампања књига.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је до 14. 8. 2017. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуга спровођења конкурса за дизајн архитектонски конкурс за добијање идејног решења за реконструкцију изложбеног простора Етнографског музеја у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је до 11. 8. 2017. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара услуге чишћења објекта Етнографског музеја у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је до 17. 3. 2017. до 12,оо часова.

Додатна објашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 106/13, бр. 83/2015 ) Етнографски музеј у Београду – Установа културе од националног значаја( у даљем тексту: Музеј), доноси:

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке

Конкурсна документација за јавну набавку добара услуге физичко-техничко обезбеђење објекта Етнографског музеја у Београду.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда је до 26. 12. 2016. до 12,оо часова.

Додатна објашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ДОДАТНИ РАДОВИ НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА ОД УЛИЦЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА ДО СТЕПЕНИШТА КА ЗЕЛЕНОМ ВЕНЦУ

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности: Електрична енергија.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је до 9. 12. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: Набавка услуга осигурања запослених у Етнографском музеју у Београду-Установа културе од националног значаја.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 22. 11. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку додатних радова на реконструкцији, рестаурацији и адаптацији Манакове куће: преговарачки поступак без објављивања позива

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: полични регали за збирке Музеја.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 16. 5. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: полични регали за збирке Музеја.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 4. 5. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о обустави

Обавештење о обустави

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга штампања каталога и књига.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 8. 4. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга чишћења објеката Етнографског музеја у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 22. 3. 2016. до 12,оо часова.

Додатне информације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга физичко-техничко обезбеђење објекта Етнографског музеја у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Додатна објашњења

Рок за достављање понуда је 22. 12. 2015. до 12,00 часова.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга физичко-техничко обезбеђење објекта Етнографског музеја у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Додатна објашњења

Рок за достављање понуда је 22. 12. 2015. до 12,00 часова.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: набавка електричне енергије.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 16. 12. 2015. до 12,00 часова.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: радови на опремању и уређењу ентеријера објекта Манакова кућа.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 19. 11. 2015. до 10,00 часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: набавка радова- радови на опремању и уређењу објекта Манакове куће.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 9. 11. 2015. до 10,00 часова.

Обавештење о обустави

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: набавка радова- радови на опремању и уређењу ентеријера објекта Манакове куће.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 29. 10. 2015. до 10,00 часова.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: набавка радова на појачаном одржавању улице Краљевића Марка од улице Гаврила Принципа до степеништа ка Зеленом венцу.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна објашњења 1

Додатна објашњења 1-1

Одлука о додели уговора

Рок за достављање понуда је 23. 10. 2015. до 12,00 часова.

Oбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

 

Конкурсна документација за јавну набавку: израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у Београду, Студентски трг 13, Београд.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна објашњења 2

Додатна објашњења 3

Додатна објашњења 4

Додатна објашњења 5

Додатна објашњења 6

Додатна објашњења 7

Додатна објашњења 8

Додатна објашњења 9

Додатна објашњења 10

Додатна објашњења 11

Рок за подношење понуда је 12. 11.2015 до 12, 00 часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке

 

Конкурсна документација за јавну набавку: радови на реконструкцији, рестаурацији и адаптацији објекта Манакове куће у ул. Гаврила Принципа бр.5 у Београду.

Позив за подношење понуде

Предмер радова

Конкурсна документација

Додатна објашњења

Додатна објашњења 2

Додатна објашњења 3в

Одлука о додели уговора

Рок за достављање понуда је 21. 9. 2015. до 12, оо часова.

Измена и допуна конкурсне документације и продужетак рока за подношење понуда за јавну набавку мале вредности: услуга осигурања запослених у Етнографском музеју у Београду.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 4. 08. 2015 до 10, 00 часова.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 30. 11. 2015. до 10, 05 часова.

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, предмет јавне набавке је: услуга осигурања запослених у Етнографском музеју у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуда је 23.07.2015. године до 10,00 часова.

Одлука о додели уговора

 

Kонкурсна документација за јавну набавку мале вредности, предмет јавне набавке: дезинсекциона комора.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 20.05.2015 године до 10,00 часова.

 

Kонкурсна документација за јавну набавку мале вредности, предмет јавне набавке: дезинсекциона комора.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 11.05.2015 године до 10,00 часова.

 

Kонкурсна документација за јавну набавку мале вредности, предмет јавне набавке: опрема за ликовну збирку.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 08.05.2015 године до 10,00 часова.

 

Kонкурсна документација за јавну набавку мале вредности, предмет јавне набавке: опрема за ликовну збирку.

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Рок за достављање понуда је 27. април 2015. до 10 часова.

 

Kонкурсна документација за јавну набавку мале вредности, предмет јавне набавке: дезинксекциона комора.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 28.04.2015. до 10 часова.


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

Конкурсна документација за јавну набавку услуге израде пројеката и пројектне документације

Позив за подношење понуда JНМВ 3У 2014

Конкурсна документација 3-У-2014

Рок за достављање понуда 03.10.2014. године до 13,00 часова.

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – електричне енергије у отвореном поступку

Позив за подношење понуда ЈН-ОП-2014

Конкурсна документација ЈН-ОП-2014

Рок за достављање понуда је 10.10.2014. године до 12,00 часова.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења објекта

Позив за подношење понуда-JНМВ-1У-2014

Конкурсна документација-ЈНМВ-1У-2014

Рок за достављање понуде је 05.08.2014 године до 10,00 часова.

Конкурсна документација за јавну набавку рачунарске и електронске опреме за мултимедијалну презентацију:

Позив за подношење понуда -JНМВ-2Д-2014

Конкурсна документација -2-Д-2014

Рок за достављање понуда 04.08.2014. године до 12,00 часова.

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×