Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Етнографског музеја

Набавка услуга обезбеђења
Година
2022
Рок
26. 04. 2022. до 11 часова
Набавка услуга обезбеђења
Година
2021
Рок
23.04.2021. до 11ч
Иди на врх