Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Етнографског музеја

Набавка услуга обезбеђења
Година
2024
Рок
08.03.2024. до 11 часова
Набавка услуга обезбеђења
Година
2023
Рок
09.03.2023. до 11 часова
Набавка услуга обезбеђења
Година
2022
Рок
26.04.2022. до 11 часова
Набавка услуга обезбеђења
Година
2021
Рок
23.04.2021. до 11 часова
Иди на врх