Манакова кућа је саграђена око 1830. године, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу

Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас. Пример је старобалканске градске архитектуре коју одликује дрвена бондручна конструкција испуњена ћерпичем, истурени доксати и тремови, кровни покривач од ћерамиде и пропуштене стрехе. С обзиром на то да је подигнута на стрмом терену, Манакова кућа има више нивоа: подрум, приземље и спрат. Најнижи делови били су магацини, приземље за привредну делатност, а на спрату су биле собе за спавање и гостинске одаје.
На спрату Манакове куће је постављена стална изложба под називом „Народне ношње и накит централнобалканског подручја из XIX и првих деценија ХХ века”. Изложене су ношње шопског, моравског и вардарског комплекса. У приземљу Манакове куће је галеријски простор за повремене изложбе и различите програмске активности инспирисане српском традиционалном културом (концерти, предавања, курсеви старих заната и сл.).
Христифор Црниловић
Христифор Црниловић је рођен 1886. у Власотинцу. Студирао је сликарство у Београду и Минхену. Рано је показивао интересовање за проучавање и прикупљање етнографских и уметничких предмета наше народне културне баштине у Јужној Србији, Косовско-метохијској области и Македонији.
После смрти Христифора Црниловића Збирка је посредством његових наследника предата граду Београду уз услов да се чува као посебна целина. Град је за смештај Збирке обезбедио обновљено и рестаурирано старо здање, Манакову кућу, и обавезао Етнографски музеј да води бригу о њој.

Збирка садржи 2.600 предмета велике културне вредности, 1.617 негатив плоча објеката снимљених на терену, преко 21.000 листова рукописне грађе забележене на терену и из литературе, преко 700 књига и часописа претежно историјско-етнографског садржаја. Највећи део Збирке чине сеоске и градске ношње и накит. У мањој мери заступљени су покућство, делови дрворезбарених ентеријера,
различито посуђе, ћилими, алати појединих заната и занимања, прибори за пушење, писање, чешљање, предење, бојење, ткање, оружје, делови коњске опреме, музички инструменти, црквене реликвије, предмети уз обичаје и др.

Христифор Црниловић се интересовао и за предмете ранијих епоха, па се у Збирци налазе археолошки предмети, нумизматички предмети (римски, византијски и турски новчићи и средњевековни српски новац и накит). Прикупио је око 500 разгледница на којима су представљене народне ношње, орнаментика и народни плесови из свих крајева бивше Југославије.

Mанакову кућу можете посетити сваког дана, осим недеље и понедељка, од 10 сати до 17 часова, на адреси Гаврила Принципа 5.

Иди на врх