Сваку изложбу Музеја прати каталог
изложбе који садржи стручни текст и
велики број илустрација

Период:
Срећковић, Саша, Тимор мортис: страх од смрти = Timor mortis: fear of death Београд : Етнографски музеј = Belgrade : Ethnographic Мuseum, 2023
135 стр. : илустр. ; 21 x 21 cm, српски, енглески
Мeђународни фестивал етнолошког филма Живот као на филму / 32. међународни фестивал етнолошког филма, Београд 29. септембар - 3. октобар 2023. = Life - just like in the movies / 32. International Festival of Ethnological Film, Belgrade, September 29 - October 3 2023 Београд : Етнографски музеј = Belgrade : Ethnographic Мuseum, 2023
89 стр. : фотогр. ; 21 x 21 cm
Цветковић, Марина, Читање боја = Reading colors Београд : Етнографски музеј = Ethnographic Museum, 2023
175 стр. : илустр. ; 21 x 21 cm
Секуловић Јелена, Наслеђе : етнографска колекција Надежде Петровић = Legacy : ethnographic collection of Nadežda Petrović, Београд : Етнографски музеј = Ethnographic Museum, 2023
81 стр. : фотогр. ; 21 x 21 cm
Вујошевић Петар, Ђурица Милена, Ткање каменом, Београд : Етнографски музеј, 2023.
24 стр. : илустр. ; 21 x 21 cm
Ђурица Милена, Стојановска Станковић Ивана, Незаборав : изложба традиционалног и савременог накита, Београд : Етнографски музеј, 2022
29 стр., [14] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm
Матић Милош, Лепа кућа. Београд : Етнографски музеј у Београду; 2022.
96 стр. : илустр ; 21 x 21 cm
Максимовић Иван, ур., XXXI међународни фестивал етнолошког филма, Етнографски музеј у Београду = XXXI International festival of ethnological film, Etnographic museum in Belgrade, [3 - 6. октобар 2022. Београд ]. Београд = Belgrade: Етнографски музеј = Ethnographic Мuseum; 2022.
119 стр. : илустр. ; 21 х 21 cm српски, енглески
Филеки, Ирена, Вилерови гоблени : слике иглом исликане = Wiehler Gobelin Embroideries : needle-made paintings. Београд : Етнографски музеј, 2022.
46 стр. : фотогр. ; 21 x 21 cm

400 дин.
Митровић Мирослав, Етнографскe мапe: од 19. до 21. века, од материјалног ка дигиталном. Београд: Етнографски музеј у Београду; 2021.
63 стр. илустр. 21 х 21 cm
400 дин.
Учитај још
Иди на врх