Сваку изложбу Музеја прати каталог
изложбе који садржи стручни текст и
велики број илустрација

Период:
Златковић Драгољуб, Човек и смрт у лексици и фразеологији пиротског говора (и говора суседних области), Београд 2020.
416 стр. | фотогр. | 23 cm
800 дин
Микулић Татјана, Сељак у карикатури Јежа: (1935-1990), Београд, 2020.
120 стр. | илустр. | 21 x 21 cm
Митровић Мирослав, Свирале: од друге половине 19. века до данас: из Збирке музичких инструмената Етнографског музеја у Београду, Београд, 2020.
326 стр. | илустр. у боји | 21 x 21 cm
500 дин
Перуничић Маша, Максимовић, Иван, Поклони и откупи Етнографског музеја u Београду : 2014-2019 : личне историје – заједничко наслеђе, Београд, 2020
84 стр. | илустр. | 21 cm
Прича о Нини, уредник Милош Матић, Београд, 2020
31 стр. | илустр. | 21 x 21 cm
У гору, у воду: XXIX међународни фестивал етнолошког филма, Етнографски музеј у Београду, 13-16. октобар 2020
93 стр. | фотогр. | 21 x 21 cm
200 дин
Горан Ристовић-Покимица : раскршће, Београд, 2019
48 стр. | илустр. | 21 x 21 cm
распродато
Бижић-Омчикус Весна, Марјановић Маја, Решетари са Црвеног крста – век трајања у Београду, Београд, 2019
41 стр. | илустр. | 21 x 21 cm
српски, словеначки
250 дин
Костић Станко, Орнамент : знакови и украси на кућама Браничева, Београд, 2019
71 стр. | илустр. | 20 cm
500 дин
Филеки Ирена, Вез и чипка моје баке : историја израде чипке и веза у породици Александре Вучетић, Београд, 2019
29 стр. | илустр. у боји | 21 cm
200 дин
Учитај још
Иди на врх