Сваку изложбу Музеја прати каталог
изложбе који садржи стручни текст и
велики број илустрација

Период:
Матић Милош, Лепа кућа. Београд : Етнографски музеј у Београду; 2022.
96 стр. : илустр ; 21 x 21 cm
Максимовић Иван, ур., XXXI међународни фестивал етнолошког филма, Етнографски музеј у Београду = XXXI International festival of ethnological film, Etnographic museum in Belgrade, [3 - 6. октобар 2022. Београд ]. Београд = Belgrade: Етнографски музеј = Ethnographic Мuseum; 2022.
119 стр. : илустр. ; 21 х 21 cm српски, енглески
Филеки, Ирена, Вилерови гоблени : слике иглом исликане = Wiehler Gobelin Embroideries : needle-made paintings. Београд : Етнографски музеј, 2022.
46 стр. : фотогр. ; 21 x 21 cm

400 дин.
Митровић Мирослав, Етнографскe мапe: од 19. до 21. века, од материјалног ка дигиталном. Београд: Етнографски музеј у Београду; 2021.
63 стр. илустр. 21 х 21 cm
400 дин.
Стојановић Марко, С обрамицом низ пут = Down the road with a carrying pole. Београд = Belgrade: Етнографски музеј = Ethnographic Museum; 2021.
127 стр. илустр. 21 х 21 cm српски, енглески

Максимовић Иван, ур. [Трагови искона] = [Tracing the origins]: XXX међународни фестивал етнолошког филма, Етнографски музеј у Београду, [4 - 8. октобар 2021. Београд ]. Београд = Belgrade: Етнографски музеј = Ethnographic Мuseum; 2021.
107 стр. илустр. 21 х 21 cm српски, енглески
Хришћанска уметност дубореза у минијатури. Београд: Етнографски музеј; 2021.
79 стр. : илустр. у боји ; 21 x 22 cm
300 дин.
Тешић-Вулетић, Јелена, Биле руке, тaнке белензуке: наруквице из збирке Накит Етнографског музеја у Београду = White hand, thin bracelets. Београд = Belgrade: Етнографски музеј = Ethnographic Museum; 2021.
95 стр. илустр. 23 х 21 cm српски, енглески
600 дин.
Микулић Татјана, Сељак у карикатури Јежа: (1935-1990), Београд, 2020.
120 стр. | илустр. | 21 x 21 cm
Митровић Мирослав, Свирале: од друге половине 19. века до данас: из Збирке музичких инструмената Етнографског музеја у Београду, Београд, 2020.
326 стр. | илустр. у боји | 21 x 21 cm
500 дин
Учитај још
Иди на врх