Посебна издања
Етнографског музеја

Етнографски музеј повремено издаје обимне научне студије у оквиру ове едиције. То су засебне студије које су плод вишегодишњих истраживања и у којима се у целини анализира нека тема. У оквиру ове едиције музеј публикује и магистарске и докторске тезе младих стручњака, чиме значајно доприноси њиховој научној афирмацији.
Период:
Зборник мастер радова. Бр. 2 , уредник Милош Матић, Београд : Етнографски музеј, 2017
141 стр | илустр. | 23 cm
Конзервација покретних културних добара у Србији данас, уредници Зорица Петровић, Иван Максимовић, Београд : Етнографски музеј : Музеј у Приштини ; Аранђеловац : Народни музеј „Аранђеловац“, 2017
155 стр | илустр. | 23 cm
Менковић, Мирјана, Градитељска баштина Пирота у 19. и првој половини 20. века : музејске колекције као извор за истраживање културе одевања, Београд : Етнографски музеј, 2017 (Београд : Чигија)
72 стр | илустр. | 28 cm
Радисављевић, Катарина, Настајање народне уметности : случај Покрета за истраживање народних текстилних рукотворина код Јужних Словена : (1870-1914), Нови Сад : Музеј Војводине ; Београд : Етнографски музеј, 2017
215 стр | илустр. | 25 cm
Родић Зоран, Сеоска кућа и становање у Србији – културно наслеђе = Rural House and Housing in Serbia / Cultural Heritage, Етнографски музеј, Београд, 2016
174 стр | илустр. | 24 cm
Упоредо српски текст и енглески превод
1500 дин
Кa новој сталној поставци Етнографског музеја / [уредник Милош Матић]. – Етнографски музеј, Београд, 2016
304 стр | илустр. | 24 cm
700 дин
Душковић Весна, Ковчежић Етнографског музеја у Београду : 1901-2016, Етнографски музеј, Београд, 2016
392 стр | илустр. | 28 cm
2500 дин
тврди повез
2000 дин
меки повез
Зборник мастер радова, уредник Милош Матић, Етнографски музеј, Београд, 2016
378 стр | илустр. | 25 cm
Зборник радова, Конференција са међународним учешћем, Технике и технологије кроз време, уредник др Мирјана Ђекић, Етнографски музеј у Београду и Друштво конзерватора Србије, Београд 2015
171 стр | илустр. | 24 cm
Менковић, Мирјана, Мода и дизајн Мирјана Марић, Етнографски музеј: Mnemosyne – центар за очување наслеђа Косова и Метохије, 2014
207 стр | фотогр. | 30 cm
Тираж: 750
Текст на српском и енглеском језику
2500 дин
меки повез
3500 дин
тврди повез
Учитај још
Иди на врх