Посебна издања
Етнографског музеја

Етнографски музеј повремено издаје обимне научне студије у оквиру ове едиције. То су засебне студије које су плод вишегодишњих истраживања и у којима се у целини анализира нека тема. У оквиру ове едиције музеј публикује и магистарске и докторске тезе младих стручњака, чиме значајно доприноси њиховој научној афирмацији.
Период:
Милош Матић, Велика етнографија народа: 120 година истраживања културе у Етнографском музеју, Београд 2021.
79 стр.:илустр.; 21х21 cm
500 дин.
Микулић, Татјана, Народне ношњe Србије: бојанка. Београд: Етнографски музеј; 2021.
26 стр. илустр. 29 cm
300 дин.
Ђорђевић Биљана, Злакуско лончарство: нематеријално културно наслеђе човечанства. Београд = Belgrade: Етнографски музеј = Ethnographic Museum; 2021.
143 стр. илустр. 24 cm српски, енглески
Ђорђевић Биљана, Ражањско црепуљарство: израда црепуља у Рујишту код Ражња. Ражањ; Београд: Туристичка организација; Етнографски Музеј; 2021.
100 стр. илустр. 24 cm
Златковић Драгољуб, Човек и смрт у лексици и фразеологији пиротског говора (и говора суседних области), Београд 2020.
416 стр. | фотогр. | 23 cm
800 дин
Зборник мастер радова. Бр. 2 , уредник Милош Матић, Београд : Етнографски музеј, 2017
141 стр | илустр. | 23 cm
300 дин
Конзервација покретних културних добара у Србији данас, уредници Зорица Петровић, Иван Максимовић, Београд : Етнографски музеј : Музеј у Приштини ; Аранђеловац : Народни музеј „Аранђеловац“, 2017
155 стр | илустр. | 23 cm
300 дин
Менковић, Мирјана, Градитељска баштина Пирота у 19. и првој половини 20. века : музејске колекције као извор за истраживање културе одевања, Београд : Етнографски музеј, 2017 (Београд : Чигија)
72 стр | илустр. | 28 cm
400 дин.
Радисављевић, Катарина, Настајање народне уметности : случај Покрета за истраживање народних текстилних рукотворина код Јужних Словена : (1870-1914), Нови Сад : Музеј Војводине ; Београд : Етнографски музеј, 2017
215 стр | илустр. | 25 cm
800 дин.
Родић Зоран, Сеоска кућа и становање у Србији – културно наслеђе = Rural House and Housing in Serbia / Cultural Heritage, Етнографски музеј, Београд, 2016
174 стр | илустр. | 24 cm
Упоредо српски текст и енглески превод
800 дин.
Учитај још
Иди на врх