Без почетка и краја – прстење из збирке накита Етнографског музеја у Београду

Датум изложбе
Аутори
Јелена Тешић – Вулетић
Иди на врх