Народна култура Срба у ХIХ и ХХ веку: водич кроз сталну поставку

Датум изложбе
Аутори
др Братислава Владић-Крстић
Јасна Бјеладиновић-Јергић
Зоран Родић
Велибор Стојаковић
Иди на врх