Скривени свет балканских жена – Женска одећа за улицу с краја 19. и у 20. веку из колекције Етнографског музеја у Београду и Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву

Датум изложбе
Аутори
Светлана Бајић (Земаљски музеј Босне и Херцеговине)
др Мирјана Менковић (Етнографски музеј у Београду)
Иди на врх