Сребрно посуђе из збирке Етнографског музеја у Београду

Датум изложбе
Аутори
Ирена Гвозденовић
Иди на врх