Уситњавање – прича о авану

Датум изложбе
Аутори
Јелена Манојловић (Фармацеутски факултет)
Даниела Пејовић (Фармацеутски факултет)
Иван Станић (Музеј науке и технике)
Светлана Митровић (Етнографски музеј у Београду)
др Милош Матић (Етнографски музеј у Београду)
Иди на врх