Живот народа и претрајавање храмова: фотографска сведочанства Етнографског музеја

Датум изложбе
Аутори
мр Бојан Поповић, (Народни музеј – Галерија фресака)
Јелена Савић (Етнографски музеј у Београду)
Иди на врх