Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Скорашњи чланци

 • Категорије

 • Архиве

 • Преплетаји старинских војвођанских ткања на савременим разбојима

  20. 2. – 2. 3. 2014.

  Aутори изложбе:

  Удружење ТКАЉА Нови Сад

  Прегледањем разноврсних тканих структура са музејских примерака, ткаље се упознају са старинским начинима преплитања система нити основе и потке. Уз разумевање преплетаја који су изворно извођени ручно, на простим разбојима, они се преводе у шеме за једноставнији и бржи рад на вишенитним разбојима. Заједничким радом у групи ткаље у своје израђевине све више уносе старинске елементе. Уз могуће разноврсне комбинације увођења основе у нити и везивања за подножнике, убрзава се и олакшава растварање нити основе за уткивање узорка. Ослобађањем од механичких ограничења, концентрација ткаље се у потпуности преноси на извођење шара ручном испуном разнобојним нитима потке, које она и доживљава као срж свог уметничког чина. Са друге стране, ефикаснији поступци уз задате ткачке шеме или нацрте композиција, значајно унапређују процесе тржишне производње и понуде уникатног текстила.

  Међу старинским преплетајиа, ткаље већином развијају ткање на даску и комбинације чипки, исто као што су се у почецима рада Удружеља листом везивале за варијанте кепера односно оверишат.

  Братислава Идвореан – Стефановић, музејски саветник, Музеј Војводине

  Претражите сајт

  ×