Народно градитељство, 76 година касније

Датум одржавања
21. април 2022. у Манаковој кући у 18 часова
Подели

У четвртак 21. априла у 18 сати Марија Драгишић, етнолог и антрополог  из Републичког завода за заштиту споменика културе одржаће предавање на тему народног градитељатва у Србији.  Правна и институционална заштита традиционалног градитељства у Србији, посматрано у данашњем смислу, установљене пре више од седам деценија. Током овог периода различите околности, а пре свега конзерваторски приступи, су утицали да се оно данас нађе незавидном положају. С друге стране, савремене тенденције у теорији и пракси заштите културног наслеђа нуде другачија решења, која могу довести до ревалоризације  народног градитељског наслеђа.

 

 

Подели
Иди на врх