Скуп „Савремена српска фолклористика 11“ на тему очувања „живог наслеђа“

Датум одржавања
од 1. до 3. октобра 2021. године
Подели

У оквиру Међународног научног скупа „Савремена српска фолклористика 11“, који је одржан од 1. до 3. октобра 2021. године у Научно-образовном културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу, значајан број излагања био је посвећен сагледавању искустава и изазова у очувању нематеријалног културног наслеђа.

У тематском делу програма скупа, посвећеном очувању и заштити нематеријалног културног наслеђа као примењеној науци, стручњаци и истраживачи из Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Русије, Словеније, Северне Македоније, Црне Горе и Србије су, кроз анализе методологија рада, указали на сличности и разлике у раду на чувању „живог наслеђа“ са научно-истраживачким приступима који се примењују у научним дисциплинама као што су етнологија и антропологија, етномузикологија, етнокореологија, етнолингвистика, фолклористика, као и на практичан рад на препознавању и регистровању елемената нематеријалног културног наслеђа.

Посебна пажња била је посвећена политикама институционалног очувања „живог наслеђа“, дефинисању и остваривању мера очувања регистрованих елемената нематеријалног културног наслеђа, њиховом документовању, али и улогама које у систему очувања овог сегмента наслеђа имају институције, различите организације и струковна удружења, локалне заједнице и носиоци наслеђа.

Своја излагања на овом међународном научном скупу имали су и др Милош Матић и др Марко Стојановић, музејски саветници Етнографског музеја у Београду, као и Данијела Филиповић, кустос и координатор Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду.

Програм скупа и књига апстраката: https://independent.academia.edu/UdruženjefolkloristaSrbije/Books

Подели
Иди на врх