Допунско привређивање

Број предмета
150
Поред основних привредних делатности, српска сеоска домаћинства бавила су се различитим активностима како би себи обезбедила материјално благостање, подигла друштвени статус и учешће у робноновчаној размени.
Према подручјима, активности су подразумевале сакупљање шумских плодова и израду посуда за њихов пренос, повртарство, узгој и прераду дувана, маслинарство, пчеларство, печење ракије, израду метли, рударство, испирање злата, кућну обраду дрвета, послове израде ћумура, воденичарство и друго.

Највећи део збирке је колекција кошница. Кошнице прате пчеларске справе и алатке као што су врцаљке и цедиљке за мед, димилице и ступе за цеђење воска. У колекцији су и предмети везани за рударство ‒ рударске лампе, крамп и лопата, рударски штап и заштитно одело. Ту је и колекција корпи за прикупљање шумских плодова и група алатки за испирање злата.

Збирка се састоји од 150 предмета.

За збирку је задужен др Марко Стојановић, музејски саветник, кога можете контактирати путем мејлa: marko.stojanovic@etnografskimuzej.rs
Назад на листу

Корпа - коруба

Инв. бр. 4449
Корпа ‒ коруба направљена је од липове коре, са дршком на средини. Руб отвора оплетен је ољуштеном кором. Служи за ношење јагода и ситнијег воћа.

Joшаничка бања, Рашка
крај 19. и почетак 20. века

Рударска лампа

Инв. бр. 23052
Рударска лампа направљена је од гвожђа. На поклопцу се налази пламеник којим се подешава јачина светлости. У посебно израђену пљоску се сипа уље за осветљење.

Дубровник, Далмација, Хрватска
крај 19. и почетак 20. века

Корпа - лубара

Инв. бр. 28071
Корпа ‒ лубара направљена је од трешњеве коре, са кружним отвором који је ојачан лесковом витком која корпи даје чврстину. Прављена је између два рата.

Мланча, Ушће, Студеница
20. век, прва половина

Карбитна лампа

Инв. бр. 29319
Карбид је хемијско једињење које се кориистило као осветљење. Изложена лампа је од метала. На горњој страни лампе је отвор са затварачем у облику петла. Лампа је из куће Зорана Цветковића из Барбаца (пчињски округ, јужна Србија).

Барбаце, Трговиште, Врањска Пчиња
20. век

Рударски шлем

Инв. бр. 35303
Шлем је од штављене говеђе коже, облика зарубљене полулопте. Носили су га сељаци док су копали азбест у руднику Копаоник, шездесетих година 20. века.

Боранци, Брус, Копаоник
20. век, друга половина

Рударски шлем

Инв. бр. 51307
Заштитни рударски шлем беле боје са траком за подешавање обима и интегрисаним подбратком. На спољашњој страни шлема, на више места, налазе се отвори који служе за вентилацију. Изложени шлем је ношен на копу рудника Вршка Чука недалеко од Зајечара.

Зајечар, Тимочка Крајина
20. век

Гумене рударске чизме

Инв. бр. 51308
Дубоке рударске чизме, произведене су од гуме (са текстилном поставом), црне боје. Чизме имају противклизни ђон, а на левој чизми са спољне стране при врху налази се натпис „Тигар“ (фабрика гумених производа из Пирота, југоисточна Србија).

Зајечар, Тимочка Крајина
20. век

Рударско радно одело

Инв. бр. 51309
Рударско радно одело састоји се од тегет памучне блузе и панталона. Целину са предметом чини и памучна радна кошуља сиве боје. Изложени предмет ношен је у руднику Вршка Чука недалеко од Зајечара (југоисточна Србија).

Зајечар, Тимочка Крајина
20. век

Електрична лампа

Инв. бр. 51310
Рударска лампа на батерије састоји се из кутије правоугаоног облика, где су смештене батерије и дугог гуменог кабла на чијем крају се налази лампа која служи за осветљавање. Изложени предмет је коришћен у руднику Вршка Чука недалеко од Зајечара (југоисточна Србија).

Зајечар, Тимочка Крајина
20. век

Трмка

Инв. бр. 51425
Трмка је служила за држање пчела. Предмет је направљен од дрвета и балеге техником уплитања и лепљења. Купастог је облика, а завршава се малим попречним дрветом које служи као дршка.

Клење, Богатић, Мачва
крај 19. и почетак 20. века

Диплома

Инв. бр. 51446
Диплома Српског пчеларског друштва додељена је 1929. године, према запису на њој, редовном члану друштва Јовану Алексићу из Црне баре. Јован је био унук Хајдук Станка (српски јунак, историјска личност, опеван у делима писца Јанка Веселиновића). Потписана је од стране секретара и председника друштва С. Ђорђевића.

Црна бара, Богатић, Мачва
20. век, прва половина

Кондуре

Инв. бр. 51558
Кондуре су врста ципела. Чак и у фабрикама, на почетку индустријализације, људи су радили боси, касније у гуменим опанцима, али и у оваквим ципелама – кондурама. Користиле су се и у рудницима.

место непознато
20. век, средина
Иди на врх