Покућство

Период
XIX и XX век
Број предмета
2700
Збирка представља скуп предмета који су израз културе становања првенствено на тлу Србије, али је чине и предмети са ширег простора Балкана.
Ови предмети су кључни за разумевање основних модела који и данас живе као културно наслеђе и утичу на савремену културу становања. Један део фонда чине вредни примерци народне уметности. У збирку покућства временом су ушли и предмети из урбаног начина живота.

Збирка се састоји од неколико целина које одражавају кључне аспекте становања, као што су колекције предмета везаних за огњиште, колекција ковчега или колекција предмета у функцији осветљења. С друге стране су предмети везани за удобност становања у колекцији намештаја, али и предмети везани за симболичке активности и религијска веровања, попут иконлука или сталака за кандила.

Збирка покућства броји преко 2 700 музејских предмета.

За збирку је задужен др Милош Матић, музејски саветник, кога можете контактирати путем мејлa: milos.matic@etnografskimuzej.rs
Назад на листу

Преклад

Инв. бр. 9092
Преклад се користи за складиштење дрва код огњишта. Израђен је од гвожђа у облику коња. На предњем и задњем делу је кука за ражањ. Задњи део се завршава четвртастим испустом.

Приштина, Косово, Србија
19. век,друга половина

Ковчег

Инв. бр. 25609
Ковчег је израђен од дрвета и метала, у облику трапеза. Стране су од по једног комада и оковане су. Затвара се кључем и двема резама са катанцима. Служио је као каса трговцу Милоју Васићу током путовања.

Горњи Милановац, централна Србија
19. век, друга половина

Ковчег

Инв. бр. 6952
Ковчег од дрвета. На обе стране има по једну алку. Служио је за чување одеће и текстилног покућства.

Голубац, источна Србија
1910. година

Столица

Инв. бр. 35564
Ослања се на четири ноге, од којих две предње чине бочне наслоне а две задње наслон за леђа. На оваквој столици обично је седео домаћин или уважени гост.

Беране, северна Црна Гора
крај 19. века

Колевка

Инв. бр. 8685
Израђена је од буковог и јеловог дрвета. Колевка са две правоугаоно обликоване стране и узглавље. Код главе је лучна дршка ‒ лубак.

Штава, Куршумлија, јужна Србија
око 1930. године

Орман

Инв. бр. 12865
Орман је обојен у црно, двокрилан. Украси су распоређени на вратима у 2 црвена поља, цветови црвено-жути, а између ових поља је на црној основи исти букет. Изнад врата је написано „19.Turčin.Zuza.09.“ Не постоји поуздано објашњење значења овог натписа.

Селенча, јужни Банат, Србија
1909.година

Фењер

Инв. бр. 4158
Бочне стране фењера су застакљене. На дну је причвршћен лимени левак у који се ставља свећа чији дим излази кроз кружни отвор на горњој страни фењера. Служио је за осветљавање пута.

Пријепоље, југозападна Србија
1910. година

Дуга софра

Инв. бр. 633
Софра је ниски дрвени сто за ручавање. Израђена је од липовог дрвета. Софра је састављена из четири кружна дела који су украшени урезивањем концентричних кругова. У средини сваког круга урезан је по један стилизовани цвет.

Стењевац, Ресавица, централна Србија
крај 19. века

Иконолук

Инв. бр. 27974
Иконлук има облик правоугаоног сандука са две преграде. Од јеловог је дрвета. У горњем делу су стајале свеће, а у доњем кадионица, тамјан и филџани. Стајао је на источном зиду собе.

Акмачић, Нова Варош, југозападна Србија
1926. година

Веш-машина

Инв. бр. 51225
Машина је служила за прање веша, има и ручни механизам за цеђење. На предњој страни машине су два пластична дугмета ‒ за загревање и за мотор. Произвођач је АЕГ. Изложени модел је из 1948. године.

Београд, Србија
средина 20. века
Иди на врх