Земљорадња

Број предмета
1000
Земљорадња је представљала основну привредну делатност на селу. Обрада земље и узгој усева трајали су већи део године, па су употребљаване бројне алатке за орање, дрљање, сетву, ђубрење, копање, косидбу, прикупљање и паковање.
Користиле су се различите справе и возила за одређене радове са употребом животиња за вучу и пољопривредних машина.

Орало се уз помоћ рала и плуга. Обрада земљишта плуговима обављана је занатски израђеним дрвеним, полугвозденим и индустријским гвозденим плуговима. У колекцији су и раоници за рала као и опрема везана за њих и плугове, међу којима су предмети из античког и средњовековног периода – јарам, тељиг, шпартач, дрљача, цртало и копрала. О пословима обраде земље у збирци говоре колекције мотика, будака, крампова, лопата, ашова и косира.

Бројна је и колекција српова и коса са опремом за њихово откивање, оштрење и одржавање. Међу њима су два предмета од изузетног значаја ‒ примитивне пољопривредне справе за вршидбу жита под називом дикмени, о чијем пореклу говоре истоветни кремени остаци пронађени у оквиру налазишта неолитске културе Винче.

Збирка се састоји од око 1 000 предмета.

За збирку је задужен др Марко Стојановић, музејски саветник, кога можете контактирати путем мејлa: marko.stojanovic@etnografskimuzej.rs
Назад на листу

Раоник

Инв. бр. 4506
Раоник је оштри метални део плуга. Велики и масиван предмет, по облику асиметричан. Употребљавао се уз дрвени плуг за орање.

Марковац, Велика Плана, Шумадија
20 век

Водир

Инв. бр. 4562
Водир је држач за брус којим се оштри коса. Направљен је од храстовог дрвета. Изложени водир припада трбушастом типу. Овакав тип водира се среће у Корушкој и Тиролу (покрајине у Аустрији).

Мркоњић Град, Босна и Херцеговина
20. век, прва половина

Дикмен

Инв. бр. 5106
Међу бројним алатом и оруђем за обраду земље, истакла се јединствена примитивна пољопривредна справа за вршидбу жита израђена од кремена ‒ дикмен. У музеју се чувају два оваква предмета. Потиче из праисторијског времена, о чему сведоче налази са археолошког локалитета Винча, начињени од истог кремена. У музеју су дуже од једног века.

Морихово, Македонија
19. век

Срп

Инв. бр. 29308
Старински ковани срп (алатка за жетву) састоји се из дршке и српа ‒ сечива. Сечиво је полукружно савијено, на крају сужено и сведено у шиљак. Купљен је на пијаци у Трговишту (југ Србије) 1968. године. Израдио га је ковач Божин из Трговишта.

Бараце, Врањска Пчиња, Србија
20. век, друга половина

Мотика

Инв. бр. 30021
Мотика је пољопривредна алатка за окопавање земље. Направљена је од челика. Састоји се од листа, врата и ушице. Користила са за окопавање кукуруза и кромпира.

Призрен, Метохија
20. век, друга половина

Рало

Инв. бр. 489
Рало је пољопривредна справа за орање земље коју вуку волови. Израђују га сеоске занатлије, обично колари. Најстарији писани помен на српском језику о ралу као справи за орање, сачуван је у српском преводу византијског Земљорадничког закона из 14. века.

Ђаковица, Метохија
почетак 20. века

Срп

Инв. бр. 51433
Алатка за жетву. Сечиво је полукружно, на крају сужено и сведено у шиљак. Употребљава се и данас мада знатно ређе.

Прњавор, Мачва, Србија
20. век, прва половина

Грабуље

Инв. бр. 51451
Предмет се састоји од металног дела – грабуље, у виду чврстих зубаца и дрвене дршке. Праве их вичнији сељаци и продају на пијацама и вашарима. Употребљавају се за сакупљање сена, траве и сламе. Предмет се и данас употребљава.

Књажевац, Тимочка Крајина, Србија
средина 20. века

Круњача

Инв. бр. 8231
Врста млина, направљена од лима, четвртастог облика са три отвора која су са унутрашње стране оивичена зупцима. На ручици је исписано: ПАТЕНТ ДЕЛИЋЕВ
КРУЊАЧ. Служила је за круњење кукуруза.

Житорађа, Топлица, централна Србија
20. век
Иди на врх