Добар глас донели, још бољи понели

Датум одржавања
5. априла у 13 сати
Подели
Усмена књижевност као нематеријално културно наслеђе

Усмена (народна) књижевност одувек је представљала један од кључних садржаја фолклорног стваралаштва и народне традиције уопште. Она је такође једно од основних оруђа за преношење пожељних друштвених и моралних вредности; тако је и данас, у оквиру концепта нематеријалног културног наслеђа (НКН).

Овим програмом настојимо да анимирамо већи број носилаца наслеђа и институција да предложе нове елементе за националну листу НКН из области усмене књижевности.

У оквиру програма биће изведене поједине песме из епских циклуса, затим делови ,,Горског вијенца“ (форма певање на народну), али и новија поезија која поседује свој писани облик (из савремених збирки поезије), само што јој жива реч и извођење вештих носилаца народне традиције даје димензију усмене књижевности, попут песме ,,Србија“ Боже Глоговца, и сл.

У програму учествују: Драгиша Симић (здравичар) и пријатељи

Подели
Иди на врх