Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Међународни фестивал етнолошког филма
Календар Догађања
радно време музеја

Међународни фестивал етнолошког филма

Међународни фестивал етнолошког филма већ деценијама постоји као један од значајних програма Етнографског музеја у Београду – Установе културе од националног значаја, а данас је већ неизоставна дестинација у годишњем распореду српских и страних филмских стваралаца и стручњака, делатника и сарадника, као и многих циљних група публике.  У почетку усредсређен превасходно на остварења домаћих и културно блиских аутора, поготову због изузетних услова у којима је организован током међународних санкција, непрекинутим трајањем доспева до статуса манифестације путем које се стиже и до најскривенијих заједница и култура целе планете. Тематски и садржајно,  фестивал сведочи о неумитним процесима промена у поимању и креирању етнолошког филма: од етнографских белешки, реконструкција обичајне праксе, тумачења усмерених ка свакодневном животу и ритуализацијама традиционалних заједница, до данашњих, превасходно антрополошки структурираних филмова о савременом окружењу и променама у домену од индивидуалног до цивилизацијског  поимања света, заједница и човека у њима.

Непрестано у кораку напред, фестивал већ годинама усмерава своје програме ка новим групама стваралаца и проширује поље у коме настаје етнографски, етнолошки и антрополошки корпус тема и садржаја дефинисаних путем филмског медија, притом уважавајући улогу нових технологија и инструмената у обликовању уже документарног, потом истраживачког, а напослетку и ауторског приступа.

.hhttp://www.etnofilm.org/index.php/sr/ 


http://www.etnofilm.org/index.php/sr/tt://www.etnofilm.org/index.php/sr/..http://www.etnofilm.org/index.php/sr/http://www.etnofilm.org/index.php/sr/

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×