Нови упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије

Датум одржавања
07. окт
Тагови
Подели
Национални комитет за нематеријално културно наслеђе донео је одлуку o упису елемента тамбураши; тамбурашке праксе у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, на састанку одржаном 7. октобра 2021. године у Министарству културе и информисања Републике Србије.

Тамбураши; тамбурашке праксе као елемент „живог наслеђа“, за упис у Национални регистар је предложио Музеј Војводине у сарадњи са Факултетом музичке уметности у Београду и Савезом тамбурашких друштава Војводине. Предлог је стручно обрађен у Центру за нематеријално културно наслеђе, а затим је упућен на разматрање Комисији за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, која је, као део националне мреже за нематеријално културно наслеђе, формирана у Етнографском музеју у Београду. Оцењујући достављени предлог, Комисија је утврдила да елемент тамбураши; тамбурашке праксе испуњава критеријуме неопходне за упис у Национални регистар и донела закључак да досије проследи Националном комитету на усвајање.

 

Тамбураши; тамбурашке праксе, елемент нематеријалног културног наслеђа из домена извођачких уметности, уписан је под бројем 54 у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду.

Тагови
Подели
Иди на врх