Одржана презентација свирања на гајдама

Датум одржавања
19. октобар 2021.
Тагови
Подели
У Етнографском музеју у Београду је одржана презентација свирања на гајдама у петак, 19. новембра 2021. године у организацији Центра за нематеријално културно наслеђе Србије.

У презентацији савремене гајдашке праксе у Србији, учествовали су гајдаши Вања Илијев (Зрењанин), Станислава Ђорђевић (Оџаци), Владан Радисављевић (Алексинац), Душан Поповић (Суви До), Филип Савић и Лазар Савић (Сврљиг), као и стручњаци др Данка Лајић Михајловић, етномузиколог Музиколошког института САНУ и Данијела Филиповић и мср Наташа Младеновић Рибић, кустоси етнолози-антрополози, испред Центра за нематеријално културно наслеђе.

У првом делу програма, присутнима се обратила Данијела Филиповић, координатор Центра, која је подсетила на то како је свирање на гајдама један од првих уписа у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије и указала на улогу и активности Центра које су усмерене на спровођење Унескове Конвенције (2003) и очување „живог наслеђа“. Затим су гајдаши презентовали свирање на различитим типовима гајди – трогласним војвођанским гајдама, двогласним македонско-јужноморавским, односно српско-македонским гајдама и трогласним сврљишким гајдама. Такође, упознали су заинтересовану публику са основним карактеристикама сваког од ових типова гајди, али и рекли нешто више о својим почецима свирања на гајдама. Потом је уследило излагање др Данке Лајић Михаловић, која је указала на историјски аспект гајди, досадашња етномузиколошка истраживања на тему гајдашке праксе, као и рад са носиоцима овог наслеђа.

У другом делу презентације, као и у неформалном разговору који је уследио, сви учесници у програму су на конструктиван начин изнели своја запажања о факторима угрожености свирања на гајдама у Србији, потреби за унапређењем гајдашке праксе, као и о програмима и активностима које је могуће спровести у сарадњи са различитим субјектима, а који би допринели даљем раду на ширењу знања и вештине свирања овог традиционалног инструмента, али и проширивању свирачког репертоара гајдаша.

Презентација свирања на гајдама, коју је организовао Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, имала је за циљ представљање актуелне гајдашке праксе у Србији, разноликости типова гајди које се и данас свирају, али и да подстакне разговор између гајдаша, стручњака и заинтересоване јавности на тему очувања ове врсте „живог наслеђа“. Ова презентација је део активности Центра усмерених на презентацију и промоцију елемената регистрованог нематеријалног културног наслеђа и то у тесној сарадњи са његовим носиоцима. На овај начин, Центар за нематеријално културно наслеђе Србије испуњава своју улогу медијатора између носилаца наслеђа, стручњака и шире јавности, а у циљу подизања свести о значају „живог наслеђа“ и важности његовог очувања.

Фотографије: Вук Ненезић

Тагови
Подели
Иди на врх